Giorgio Agemben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Kristin Ross, Slavo Žižek, Hazirlayan: Eric Hazan

Co dalej z demokracją?

Partager cet article

Ośmioro filozofów i filozofek zastanawia się Co dalej z demokracją? Kluczowe dla naszych czasów pytanie wskazuje na napięcie obecne w samym pojęciu ludowładztwa oraz w jego historycznych wcieleniach. Demokracja przez dziesięciolecia była słowem-wydmuszką, pustym frazesem nadużywanym w czasie zimnej wojny i gorącej wojny z terroryzmem do legitymizowania działań Zachodu nie mających nic wspólnego z demokracją.W latach 90. minionego stulecia, w obiegu publicznym pojawiła się i przez pewien czas nawet dominowała tendencja do utożsamiania demokracji z kapitalizmem.

Dziś jednak demokracja odzyskuje emancypacyjny potencjał. Trwający kryzys kapitalizmu stał się katalizatorem antydemokratycznych tendencji klas rządzących w Unii Europejskiej. Widać dobrze, że demokracja jest dla nich jedynie zawalidrogą przeszkadzającą w narzucaniu społeczeństwom interesów wielkiego kapitału. Czy w tej sytuacji rewindykacja woli i suwerenności ludu pociągają za sobą odrzucenie kapitalizmu i konieczność rewolucyjnej zmiany społecznej?


Partager cet article